Børn og vold

Børn og vold

Børn i familier med vold

Omkring 33.000 børn i Danmark lever i familier, hvor der er vold. Det er dybt ødelæggende for et barn at være udsat for vold og mere skadeligt for barnet at overvære vold mod deres mor, end selv at være mål for volden.


Barnet oplever hverdagen som uforudsigelig og går rundt med en grundlæggende utryghed, som gør, at det ofte er i forhøjet alarmberedskab og kan blive opfyldt af en dyb angst.
Det føles utrygt at være hjemme, hvor de voksnes adfærd er truende, svingende, ustabil og ude af stand til at passe på barnet. De voksne er ofte optaget af deres egne konflikter og har ikke overskud til at se og høre børnene og deres behov. Samlet påvirker det den psykiske omsorg for barnet.

www.lokk.dk
Har du viden eller mistanke om, at et barn udsættes for vold, eller lever i en familie, hvor der er vold, er du særligt forpligtet til at reagere. Kontakt Lev Uden Volds nationale hotline eller andre, der kan hjælpe.

Video om børn på krisecenter

Børn fortæller om livet på et krisecenter.

Alle har ret til et liv uden vold