Hvad er vold

Hvad er vold?

Der er forskellige former for vold. Voldsformerne er ikke skarpt afgrænsede, og overlapper ofte hinanden.
Vold i nære relationer foregår mellem mennesker, hvor man har eller har haft deponeret alle sine positive følelser. I en følelsesnær relation vil det ofte være sværere at komme væk fra volden og efterfølgende at komme sig over volden.
Volden foregår for det meste i hjemmet, når ingen udenfor familien ser det.
Vold i nære relationer er kompleks, fordi den ofte består af en kombination mellem flere former for vold, f.eks. psykisk, fysisk, seksuel, materiel og økonomisk vold. Hensigten med volden er, at den bruges til at kontrollere, manipulere samt opretholde elle opnå magt.

Forskellige former for vold

Psykisk vold:
Når du, eller en du kender, og børn bliver truet med vold, råbt ad, konstant kritiseret, kontrolleret, nedgjort eller isoleret fra andre mennesker.
Eksempler på psykisk vold er når: du bliver latterliggjort, ydmyget, kaldt øgenavne, ikke har indflydelse på din påklædning og dine holdninger, kontrolleret og overvåget, beskyldt for at være psykisk syg, forfulgt og udspioneret.
Fysisk vold:
Når du, eller en du kender, og evt. børn bliver slået, banket, skubbet, smidt med eller udsat for vold med våben eller andre genstande.
Eksempler på fysisk vold er når: du bliver fastholdt, sparket, forsøgt kvalt eller forhindret i at få opfyldt dit behov for søvn og mad.

Seksuel vold:
Når du, eller en du kender, bliver tvunget til sex eller til at deltage i seksuelle handlinger, man ikke har lyst til.
Eksempler på seksuel vold er at blive presset til former for sex du ikke har lyst til, f.eks. mishandlende og nedgørende sex, prostitution og voldtægt.
Materiel vold:
Når dine eller en du kenders ejendele bliver ødelagt eller truslen om, at de ødelægges.
Eksempler på materiel vold er, at din telefon bliver ødelagt eller taget fra dig, dit tøj klippes i stykker, din makeup smides ud eller ødelægges.

Økonomisk vold:
Når du eller en du kender, bliver tvunget eller snydt til at stifte gæld eller mister muligheden for at bruge dine egne økonomiske midler til f.eks. mad, bevæge sig rundt i det offentlige rum m.m.
Eksempler på økonomisk vold er, når du fratages muligheden for at råde over egen økonomi, forhindret i at have en indtægt og dermed presset til at bede om penge, forhindret adgang til at vide noget om fælles økonomi, tvunget til at underskrive et lån eller gældsat på anden vis.

Elektronisk vold:
Når du eller en du kender, bliver stalket på de sociale medier, hængt ud offentligt, nedgjort eller hacket på de sociale medier.

Latent vold:
Har du eller en du kender, været udsat for eller oplevet vold i nære relationer, har voldsofret en latent viden om at det kan ske igen – volden er da latent til stede.

"Der er ingen personlige egenskaber, situationer eller hændelser, der retfærdiggør voldelige handlinger"

For mere info, følg nedenstående link: