Er du udsat for vold?

Vold og voldens udvikling

Vold i nære relationer og voldens udvikling kan beskrives ud fra forskellige perspektiver. Vi anvender Voldens cyklus som illustration på, hvordan volden i et voldeligt forhold er dynamisk.  


Voldens cyklus (Chris Poole, 2010)
Viser, hvordan et voldeligt forhold udvikler sig og kan fortsætte over lang tid, ofte i årevis. Cyklussen består at 4 faser, der gentager sig, hvis cyklus ikke bliver brudt.
Fase 1 – Benægtelse
En forudsætning for at vold i nære relationer kan finde sted og udvikle sig over år er BENÆGTIGELSEN. Benægtelse er en forudsætning for, at volden kan fortsætte og blive en ”normal” del af hverdagen.

Fase 2 – Grøn
I grøn fase ånder alt fred og idyl. Voldsudøveren bringer blomster eller gaver, partnerne drøfter fremtidsplaner og der arbejdes ihærdigt på at få forholdet til at fungere.

Fase 3 – Gul
I gul fase sker optakten til volden. Der kommer spændinger mellem partnerne, og voldsudøveren begynder at udvise uforklarlige humørsvingninger. Kvinden forsøger at gøre voldsudøveren tilpas og ikke at tirre vedkommende. Voldsudøveren bliver tiltagende nedladende og isolere kvinden samt skænderierne tager til.

Fase 4 – Rød
Rød fase er den korteste og mest farlige fase. Det er i rød fase, at den ekstreme psykiske, seksuelle, materielle eller fysiske vold sker. Efterfølgende vil voldsudøveren forsøge at komme tilbage til den grønne fase, ved at love bod og bedring. Kvinden tror måske på voldsudøveren og de er tilbage til starten af cyklussen og benægter begge, hvad der er sket.

https://www.lokk.dk/