Om Krisecenter Vejle Ådal

Om krisecenter Vejle Ådal

Krisecenter Vejle Ådal er en nonprofitorganisation, der ikke er bundet af politiske, religiøse eller økonomiske særinteresser. Krisecenter Vejle Ådal har ikke til formål at skabe formue, udover nødvendig konsolidering.
Vores vigtigste opgave er at skabe fysisk beskyttelse af kvinder og børn. støtte, rådgive og vejlede voldsramte kvinder og børn til et liv uden vold indenfor rammerne af den sociale lovgivning.
Indskrivning af kvinder og børn sker efter – selvhenvendelses princippet jf. § 109 SL eller gennem relevant myndighed.
Formålet med Krisecenter Vejle Ådal er:
At vi rækker hånden frem, så den enkelte kvinde og evt. børn har muligheden for at indgå i betydningsfulde fællesskaber, der er i samklang med deres fortrukne ønske at leve livet på.
Vores vision er:
Lev livet – hele livet
Vores mission er:
At møde hvert enkelt menneske med omsorg, støtte og opmærksomhed gennem dets narrativer, hvorved de foretrukne fortællinger styrkes og fremadrettet skaber mod til at indgå i eksisterende og nye betydningsfulde fællesskaber.
Vores værdigrundlag er:
At bidrage til, at hvert enkelt menneske bliver deltager i eget liv, gennem et sprog, der gør deltagelse muligt.