Om huset

Om huset

Krisecenter Vejle Ådals mest betydningsfulde opgave er at tilbyde kvinder og evt. børn udsat for vold i nære relationer, et midlertidig ophold, hvor vi hver dag tilstræber at yde det bedste tilbud med omsorg, støtte, rådgivning og vejledning.


Hos os har du valgt at lade dig og evt. børn indskrive frivilligt. Det betyder, at du har din frihed til at handle og gøre, hvad du finder bedst for dig og evt. børn. Dog har vi en forventning om, at du aktivt indgår i samarbejdet om bryde ud af det voldelige forhold og etablere dig i fremtidige rammer uden vold.


Er du i arbejde, uddannelse eller anden form for aktivering, indgår vi selvfølgelig aftaler om hvordan vi bedst muligt opnår at nå i mål med din opholdsplan, håb og drømme.
Står en kvinde uden økonomiske midler i en periode, så har vi altid fødevare til rådighed.
Vi prioriterer fællesskabet højt, derfor er madlavning og fællesspisning til aftensmad, en fælles aktivitet.


Har du behov for lægehjælp og ikke mulighed for at komme til egen læge, kan du konsultere lægen vi samarbejder med.


Forudsætningen for at skabe en tryg og forudsigelig hverdag for dig og dine børn, har vi nogle forventninger vi støtter dig i at efterkomme:

  • At du prioriterer vores morgenmøder – medmindre du er i job, uddannelse eller anden aktivering.
  • At du ser værdien i at fælles rengøring, gavner hele huset.
  • At du overholder indgået aftaler – og orientere personalet hvis dette ikke er muligt.
    At du varetager alle opgaver med omsorg for dine børn.
  • At du varetager alle opgaver med omsorg for dit kæledyr.
  • Vores mål med krisecentret er at skabe et unikt tilbud for kvinder og børn med eller uden mindre kæledyr – hvilket er særligt kendetegnende for vores center.