Personale

Personale

På Krisecenter Vejle Ådal vil du møde omsorgsfulde og kvalificerede medarbejdere.
Hos os har vi ansat:
Pædagoger
Socialrådgiver
Pædagogiske assistenter
Landmand med socialfaglig baggrund


Udover medarbejdernes grunduddannelser arbejder vi med:
Den Narrativ tilgang i teori og praksis
NADA
Systemisk og narrativ familiebehandling
Udeliv


Medarbejdernes vigtigste opgave er at tilbyde en række ydelser, der vurderes ud fra hver enkelt kvinde og evt. børns behov:
• Socialfaglig rådgivning
• Bearbejdning af volden og støtte til at komme ud af volden
• Støtte og hjælp til forberedelse til Familieretshuset og retten, mm.
• Støtte til praktiske opgaver og kontakt til kommunen
• Anmeldelse af volden til Politi
• Kontakt til sundhedsvæsnet for dokumentation af volden
• Støttesamtaler vedr. dit barn og dit barns oplevelser ved en socialfaglig børnerådgiver
• Tilbud om psykolog via rådgivningscenteret til dit barn jf. § 109 SEL
• Koordinerende socialfaglig rådgivning efter udflytning
• Juridisk rådgivning “Råd til livet” fra Mary Fonden
• Hjælp til at kontakte relevante offentlige myndigheder
• Tilbud om bisidderfunktion ved møder på Krisecenter Vejle Ådal og Familieretshuset
• Eftersamtaler hos os, når du er flyttet herfra
• Deltagelse ved samarbejdsmøder på Krisecenter Vejle Ådal
• Wellness og Stressdæmpende Yoga